Zachemie

 to maa wie leca na Pogórzu Karkonoskim. Zachemie powstao w XVII stuleciu, po wojnie 30-letniej. Zaoyli je uchodcy religijni z Czech. Pierwsi osadnicy zajmowali si pasterstwem i pozyskiwaniem drewna. Póniej w Zachemiu pojawio si tkactwo, oraz specjalno tej wioski – sady winiowe.

Zachemie to miejscowo turystyczna - turyci zaczli przybywa tutaj u schyku XIX-tego w. W roku 1923 zbudowano drog do wioski, spowodowao to zwikszenie ruchu turystycznego. W Zachemiu ostatnie lata swojego ycia spdzi znany kompozytor baletów i oper Ludomir Róycki. y on w willi Pan Twardowski. Obecnie willa Pan Twardowski jest orodkiem wypoczynkowym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocawiu i osoby postronne nie mog wej do wntrza budynku.

Przez Zachemie przebiega kilka szlaków turystycznych, tak w Karkonosze, jak i do okolicznych miejscowoci. Najczstszym miejscem wycieczek z Zachemia jest synny Zamek Chojnik i Wodospad Podgórnej w ssiedniej Przesiece. Jeli mamy zamiar wybra si w Karkonosze – najlepiej i na Czarn Przecz, stamtd mona ju wdrowa po Karkonoszach.

Jak dojecha do Zachemia? Do miejscowoci mona dosta si autobusami MZK z Jeleniej Góry – linie 4 oraz 18 (z Cieplic).

Wizyt: 303 862, Dzi: 8, Osb online: 1

Kontakt i reklama Logowanie

Udostpnij stron

Na Facebooku Wylij mailem